Diabetes Program

Michigan diabetes knowledge test

Látták: Átírás 1 Betegségismeret 2-es típusú diabetesszel élők körében: a Diabetes Knowledge Test magyar nyelvű validálása Papp-Zipernovszky Orsolya dr. A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása.

A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test. Első 14 tétele általános michigan diabetes knowledge test mér, például az ételek tápanyagtartalmával és a vércukorszint-változás okaival kapcsolatban. További 9 kérdése az inzulinhasználatról szól.

  • Puffasztott rizs glikémiás indexe
  • Munkatársak | Medukator
  • Diabetes Program
  • Быть может, я смогу его узнать.

Célkitűzés: Célunk ennek a tesztnek a magyar nyelvű validálása, valamint összefüggéseinek vizsgálata szociodemográfiai és betegségváltozókkal. Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves kutatásunkban a tesztcsomagotinzulint használó, 2-es típusú diabeteses beteg töltötte ki 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6 elsősorban online, betegszervezeteken keresztül.

Eredmények: A betegségismeret-teszt belső konzisztenciája 0, ami elfogadható érték.

kezelés cukorral dubber tölgy

A válaszadók a ketoacidosis fogalmát, az egyes ételek tápanyag-összetevőit és az elfogyasztott ételek vércukorszintre gyakorolt hatását illető kérdésekre tudták a választ a legkevésbé. A magyar teszt a szakirodalomnak megfelelő gyenge, negatív irányú összefüggésben áll az életkorral, és pozitív a kapcsolata az inzulinhasználat hosszával, valamint a napi vércukorszintmérés és inzulinbeadás számával.

A betegségismeretet függetlenül egyedül a napi vércukorszintmérés mennyisége jósolta meg.

A Continuously Learning System to Enhance Diabetes Care at UMHS

A teszt konvergens validitását mutatja gyenge, de szignifikáns összefüggése az egészségértést mérő Brief Health Literacy Screening kérdésekkel. Következtetés: A magyar nyelvű Diabetes Betegségismeret Teszt alkalmas a diabetesszel élők tudásszintjének felmérésére. Mintánkban a betegségismeret magas szintje az inzulint használók megfelelő edukációjával függhet össze. Ugyanakkor eredményeink felhívják a figyelmet a betegek diétával kapcsolatos magasabb szintű tudásának szükségességére.

Orv Hetil. It is essential to enhance and sustain the knowledge, skills and self-efficacy of patients. Its first 14 items measure general michigan diabetes knowledge test the nutritional value of food, and causes of change in blood glucose level.

Its further 9 items are about insulin usage. Objective: To examine the reliability and the validity of the Hungarian version of DKT2 as well as its association with sociodemographic and illness-related variables.

Methods: In our cross-sectional quantitative study, patients 84 women, mean age: Results: The α coefficient for the test is 0. The mean of the correct answer rate is The score of the Hungarian test in accordance with the literature correlates negatively with age, positively with the year of insulin-usage and with the number of daily insulin intake and of blood glucose measurement.

Illness knowledge was independently predicted only by the number of daily blood glucose measurement. The convergent validity of the Hungarian test is supported by its weak but significant association with Brief Health Literacy Screen questions.

Their high level of knowledge can be traced back to michigan diabetes knowledge test speciality of the subjects as well as to the overall education of insulin users. Nevertheless, our results draw attention to the necessity of enhancing the level of dietetic knowledge of patients.

Magyarországon a KSH évi összesítése szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él. A 2-es típusú diabetes ellátása az esetek többségében a gyógyszeres terápián túl a kezelés bőr lábak diabetes életmód-terápiát is igényel, amely magában foglalja speciális diéta követését és a rendszeres testmozgást.

Ennek megfelelően a beteg önmaga is aktív részese a kezelésnek, így tudásának, készségeinek és önhatékonyságának szintje alapvetően határozza meg betegsége karbantartását [2]. Al-Qazaz és mtsai [3] a diabeteskezelés és az egészségügyi kimenetelek javítása szempontjából is az öngondoskodás edukációját tartják a legfontosabbnak.

Vizsgálatunkban a betegek tudását mérő, klinikai gyakorlatban is széles körben alkalmazott Michigan diabetes knowledge test Betegségismeret Teszt magyar validálását végeztük el.

Az egészségértés és a betegségismeret szerepe a diabetes ellátásában Az egészségértés az egészséggel kapcsolatos alapvető információk és szolgáltatások elérésének, értelmezésének és megértésének képessége, valamint ezen információk és szolgáltatások felhasználásának kompetenciája ketoacidosis a cukorbetegségben egészség fejlesztése érdekében [4].

Komplex kognitív, motivációs és szociális készségeket magában foglaló fogalomról van szó, amely erős, pozitív kapcsolatban áll a mortalitással [5], és jobban képes megjósolni az egészségi állapotot, mint az életkor, a jövedelem, a foglalkoztatási státusz, az iskolázottság vagy a faji, etnikai csoporthoz való tartozás [6].

diabetes 1 típus kezelése kínában

Schillinger [7] krónikus betegséggel élők diabetes, asztma, magas vérnyomás esetében foglalta össze gyakorlati a retinopathia a cukorbetegség kezelés népi jogorvoslati keresztül az alacsony egészségértés jeleit és következményeit: kevésbé értik az állapotukat és annak kezelését, kevésbé tudják megnevezni gyógyszereiket és leírni, hogy mire kapják azokat, gyakrabban vannak olyan hiedelmeik, amelyek az adherenciát akadályozzák.

Gyakran olvassák félre még az egyszerűbb betegtájékoztatókat is. Emellett nehézségeik lehetnek a szóbeli kommunikáció során és az egészségügyi kockázatok felmérésekor is. Szociodemográfiai szempontból az alacsonyabb egészségértésű cukorbetegek idősebbek, nők, alacsonyabb iskolai végzettségűek, és régebb óta élnek együtt a betegséggel [7]. Fransen és kutatócsoportja [8] több empirikus tanulmányt diabetes icd 10 diabetesesek egészségértésével és önmenedzselési szokásaival kapcsolatban.

Diabetes Program 2000

Következtetésük szerint a sikeres terápiához a betegnek nemcsak kellő motiváltsággal kell rendelkeznie, hanem fejlett önhatékonysággal és magas egészségértési szinttel is. Az eddigi legátfogóbb metaelemzést diabetesesek michigan diabetes knowledge test és együttjárásai, következményei között Al Sayah és mtsai [9] végezték.

Ebben konzisztens kapcsolatot az egészségértés és a szövődmények kialakulása között mutattak ki. A betegcsoportok egészségértés-vizsgálata gyakran tartalmaz a betegségről tünetei, progressziója és kezeléséről való tudást felmérő kérdéseket. Az michigan diabetes knowledge test és a betegségről való tudás betegségismeret összefüggése Al Sayah és mtsai [9] metaelemzésében pozitív irányú és konzisztens volt.

Az michigan diabetes knowledge test között megtalálhatók a glikémiás állapot felborulásának okai, tünetei és kezelése, a magas szénhidráttartalmú ételek azonosítása, a cukorbetegség lefolyása, kezelésének célkitűzései, a vércukor mérése és a betegség komplikációinak felismerése.

Diabetes Program Aceton a vizeletben nem vércukorszint x Telemedicine. The American Diabetes Association's recognized diabetes education program will help you gain the knowledge, skills and confidence to thrive with diabetes. The programme focuses on low- and middle-income communities, particularly in developing countries.

A DPKT külön kérdéscsoportot szentel az inzulinmenedzsmentnek, a DKQ-ban pedig megjelenik a cukorbetegség típusainak ismerete és az önmenedzselési készségek felmérése is ez utóbbit méri serdülőknél magyar nyelven a Diabetes Adherencia Kérdőív [14].

A legelterjedtebb betegségismeret-teszt a Michigan Diabetes Knowledge Test [15], melynek átdolgozott változatát ban publikálták [16]. Széles körű használata több mint tíz nyelvre fordították le, Európában például portugál, norvég és szlovén, illetve több arab és afrikai nyelvre, valamint malájra is és a kutatási eredmények elérhetősége miatt mi is ennek a magyar nyelvű validálása mellett döntöttünk. A 23 kérdés első 14 kérdése mindkét típusú diabetesszel élő számára releváns, általános tudás felmérésére vonatkozik.

Tartalmaz állításokat az ételek tápanyagtartalmával, a HbA1c-érték jelentésével, a vércukorszint mérésével, a vércukorszint-változás okaival és kezelésével, valamint a szövődmények felismerésével kapcsolatban. A további 9 kérdés az inzulinhasználatról szól. A teljes teszt kitöltése kb. Fitzgerald írásos engedélyével. Az általános teszt megbízhatósága 0,77, az inzulinalskáláé pedig 0,84 mindkét érték a kiváló megbízhatóság mutatója. A 23 tételre a michigan diabetes knowledge test megalkotói nem közöltek reliabilitásértékeket.

Illness Knowledge Összefoglaló. Bevezetés: Magyarországon a KSH szerint több mint 1 millió ismert cukorbeteg él. A diabetes karbantartásához elengedhetetlen a betegek tudásának, készségeinek és önhatékonyságának növelése és fenntartása. A legelterjedtebb diabetes-betegségismeretteszt a 23 kérdéses Michigan Diabetes Knowledge Test.

A betegségismeret az iskolai végzettséggel mutatott összefüggést a gimnáziumi érettségi vagy az alatti végzettségűek pontszáma szignifikánsan alacsonyabb voltemellett a diabetes típusával az 1-es típusú betegek pontszáma magasabb volta kezelés típusával magasabb pontszáma volt a csak inzulint használóknak, mint az inzulin és gyógyszer kombinációjának és a diabetesoktatással [16].

A teszt más nyelveken való validálása során alacsonyabb pontszámot értek el azok, akik idősebbek, és alacsonyabb a családi összjövedelmük [17]. A betegségváltozóknál az alacsonyabb szintű tudás a rövidebb diabetes- és inzulinhasználati időtartammal, a kevésbé gyakori inzulininjekciózással és otthoni vércukorszintméréssel függött össze [17] ban szaúd-arábiai mintán Zowgar és mtsai [18] a funkcionális egészségértés mérésében gyakori inadekvát, marginális és adekvát övezeteket állítottak fel a cukorbetegség-ismeret michigan diabetes knowledge test jelzésére.

A DKT2- pontszám 1 és 11 között alacsony, 12 és 18 között átlagos, 19 és 23 között pedig magas cukorbetegség-ismeretet jelez. A sávos felosztás segíti a teszt klinikai alkalmazását, a betegedukáció szintjének illesztését. Módszer Résztvevők Az adatgyűjtés november és augusztus között történt elsősorban online, a teszt linkjének diabetesszervezetekhez és a közösségi médiában zárt diabetescsoportokhoz történő eljuttatásával. A kérdőív évi átdolgozásakor szintén részben online mintán történt az adatfelvétel [16].

Ezt egészítettük ki kiképzett tesztfelvevők ismeretségi körében, háziorvosoknál és a Szegedi Klinikán személyes adatfelvétellel. A végleges mintába2-es típusú diabeteses személy adatai kerültek be 84 nő, átlagéletkor: 59,67; szórás: 12,6akik legalább fél éve használnak inzulint, 18 év felettiek, és magyar az anyanyelvük.

Vizsgálati eszközök A kutatás elsődleges célja az EFOP michigan diabetes knowledge test alprojekt keretében a közös értékteremtés-modell adaptálása volt a hazai gyógyszerfejlesztési folyamatra inzulint használó diabetesesek esetében. Ennek egyik szakaszában kérdőíven felmértük a betegek inzulinhasználattal kapcsolatos élményeit, egészségértését és elvárásait, valamint az új technológiákkal szembeni hajlandóságukat.

Az összeállított tesztbattéria az informált beleegyezésen, a demográfiai, valamint betegségjellemzőkön kívül 7, magyar nyelvre fordított vagy validált kérdőívet, az inzulinhasználattal kapcsolatos, általunk szerkesztett érzéslistát és szemantikus differenciálskálát tartalmazott.

‎EKG - SecondLook az App Store-ban

A jelen tanulmányban nemzetközileg is a leggyakrabban használt, klinikai környezetben elterjedt DKT2-kérdőív [16] magyar adaptációját mutatjuk be a teszt magyar változatát az 1. A cukorbetegek étrendje: a.

DOI:

Az alábbiak közül melyiknek van a legmagasabb szénhidráttartalma? Sült csirke b. Ementáli sajt c.

Munkatársak

Sült krumpli d. Az alábbiak közül melyiknek a legmagasabb a zsírtartalma?

type 2 diabetes education courses

Narancslé c. Tarkabab d. Méz 4. Az alábbiak közül melyik ételt szabad bármikor enni? Bármilyen, nem édesített étel b. Bármilyen olyan étel, amely címkéjén az szerepel, hogy zsírmentes c. Bármilyen cukormentes étel d. A HbA1c az átlagos vércukorszint értéke az elmúlt: a. Mi a legjobb módja az otthoni vércukorszintmérésnek?

  • A diabétesz 1 típusú 2021
  • Blood Glucose Measurement Latest Research Papers | ScienceGate
  • Он стал истовым буддистом и забыл детские клятвы о мести; умение прощать было единственным путем, ведущим к просветлению.

Vizeletvizsgálat b. Mindkettő egyformán jó 7. Milyen hatása van az édesítés nélküli gyümölcslének a vércukorszintre? Csökkenti b. Nincs hatása 8. Melyik nem alkalmazható alacsony vércukorszint kezelésére? Milyen hatása van a testmozgásnak a vércukorszintre egy jó egészségi állapotban levő személynél? Növeli c. Nincs hatása A legtöbb fertőző betegség okozhat: a. A lábápolás legjobb módja: a.

cukorbetegség 1 típus tamin kezelés

A csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása csökkenti az esélyét: a. Minek a tünete lehet a zsibbadás és bizsergés? Vesebetegségnek b. Szembetegségeknek d. Májbetegségnek