Szak- és Továbbképzési Központ

Rezidens képzési terv debrecen

Az itt kapott képzés eredményeként az orvostanhallgatók megismerkednek az alapveto laboratóriumi mustármag kezelés diabetes és elsajátítják a mindennapos gyógyító munkához elengedhetetlen orvosi laboratóriumi diagnosztikus szemléletet.

Budapesten önálló, az oktatást, kutatást és diagnosztikus munkát egységes en szervezo és irányító Laboratóriumi Medicina intézet oszéig nem került megalapításra.

készítmények prosztatagyulladás során cukorbetegség

Ez több okból hátrányos: a hallgatók laboratóriumi diagnosztikus gondolkodásmódja nem alakul ki, ami rontja a klinikai munka hatékonyságát; rezidens képzési terv debrecen szakember-utánpótlás rezidensképzés nem kelloen biztosított; annak ellenére, hogy mintegy 00 laboratóriumi szakorvos tartozik rezidens képzési terv debrecen regio vonzáskörzetében, szakmai rezidens képzési terv debrecen egészen a legutóbbi idokig oszéig nem volt biztosított; a diagnosztikus munkát végzo egységek az egyetemen belül nem egységes irányelvek és szemlélet szerint muködtek; a klinikai vizsgálatok, kutatások végzése során a laboratóriumok kizárólag kiszolgáló egységként muködtek, az itt dolgozók szakmai tudásukat és tapasztalatukat nem tudták rezidens képzési terv debrecen együttmuködo partnerként kamatoztatni; a Semmelweis Egyetem akkreditációja során teljesítendo feltétel ként jelentkezett a laboratóriumi medicina hangsúlyos oktatása.

A Laboratóriumi Medicina intézet kialakítása felé az elso lépést az Orvosi Laboratóriumi Tanszéki Csoport létrehozása jelentette ban Szabó Antal klinikai biokémikus vezetésével.

Letölthető dokumentumok

Irányítása mellett kezdodött el sor a Semmelweis Egyetem különbözo telephelyein addig izoláltan és sokszor felesleges kapacitásokkal muködo laboratóriumi egységek minél teljesebb köru central izálása ez a folyamat jelenleg is tart.

A Kórélettani Intézeten belül harmadévesek számára korlátozott kis óraszámban ugyan, de elkezdodött a laboratóriumi vizsgálatok tantermi és gyakorlati oktatása, illetve negyed- és ötödéves hallgatók számára szabadon választható tantárgyként oktatják a klinikai kémiát.

A Tanszéki Csoport ezen túlmenoen rendszeresen szervez szakorvosok számára továbbképzo pontszerzo kurzusokat is.

kezelése székrekedés és a cukorbetegség

Bár a Tanszéki Csoport saját lehetoségeit messzemenoen kihasználta, a szakmai elvárások, a klinikusok igényei, valamint a hazai és külfóldi egyetemeken szerzett tapasztalatok alapján a laboratóriumi medicina oktatását, valamint a laboratóriumi diagnosztikus munka szakmai felügyeletét optimálisan nem egy Tanszéki Csoport, hanem egy önálló, egységes intézet, a Laboratóriumi Medicina intézet tudja ellátni a Semmelweis Egyetemen is.

A diagnosztikus munkát végzo klinikai laboratóriumok önálló gazdasági egységként muködhetnek, azonban szakmai, oktatási és kutatási szempontból a Laboratóriumi Medicina Intézethez tartoznak; az itt dolgozó diplomás munkatársak részt vesznek a Laboratóriumi Medicina intézet oktatási és kutatási feladatainak az ellátásában.

Debrecen - Image Glass facade - Frajt s.r.o.

Az oktatás a 6. A félév végén kollokvium.

MeRSZ online okoskönyvtár

A tantermi eloadásokat a tanszékvezeto és a vezeto oktatók tartják. A tananyag elsajátításának egyik legfontosabb eleme az eloadásokon és gyakorlatokon történo részvétel, hiszen ezek anyaga alapja a vizsgának. A graduális képzés során elsajátítandó fobb képességek: 1 preanalitikai, analitikai és posztanalitikai hibák és hibaforrások ismerete; 2 leggyakrabban alkalmazott laboratóriumi vizsgálatok javallata, referenciaértékek, mértékegységek ismerete; jellegzetes, betegágy melletti esetekkel kapcsolatos laboratóriumi diagnosztikus algoritmus ismerete; laboratóriumban alkalmazott legfontosabb módszerek elve, elonyei és korlátai.

Az általános orvosképzésen belül a laboratóriumi medicina tantárgy oktatásának a célja, hogya hallgatók elsajátítsák azt a szemléletet, aminek a révén a késobbi gyógyító munka során a klinikai kémiai laboratórium felé célzottan jól definiált vizsgálati kérdéseket tudnak feltenni; a kapott eredményeket helyesen tudják értékelni és beépíteni a diagnosztikus algoritmusba.

Szakorvos rezidens és klinikai biokémikus képzés A szakorvosok képzése során, az egyetemen a diagnosztikus munkát végzo egységekben dolgozó szakorvosok irányítása mellett gyakorlati idot töltenek a klinikai szakvizsgára készülo, valamint a laboratóriumi szakorvosi képzésben részt vevo rezidensek.

Rezidens képzési terv

A gyakorlat végén szóbeli vizsgát tesznek az elsajátított anyagból. Szakorvosok, szakgyógyszerészek, klinikai biokémikusok számára szinten tartó képzés A társegyetemekkel, rezidens képzési terv debrecen a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társasággal egyeztetve kötelezo szintentartó továbbképzo tanfolyamok tartása. PhD-hallgatók képzése - Az egyetemi bázislaborokban molekuláris biológiai laboratóriumok, fluoreszcens technikák laboratóriuma, tömegspektrometriás laboratórium stb.

Asszisztensek oktatása Az Intézet jövobeni feladata laboratóriumi technikusok laboratóriumi asszisztensek képzésének szakmai koordinálása és kapcsolat az Egészségügyi Továbbképzo Intézettel ETI. Betegágy melletti laborvizsgálatok POCT oktatása - Az Intézet felméri az egyes gyógyító egységekben alkalmazott POCT technikákat, az ezeket alkalmazó egészségügyi személyzet képzettségét.

inzulinrezisztencia tünetei

Az esetleges hiányosságokat rendszeres képzés ennek részeként kialakítandó honlap során korrigálja. Diagnosztika A Laboratóriumi Medicina Intézet feladata a diagnosztikus központokban zajló munka szakmai felügyelete.

Ennek kapcsán sor kerül t : az egyetemi központokban végzett vizsgálatok klinikai kémia, hematológia, hemosztazeológia, laboratóriumi immunológia, endokrinológiai, toxikológia, klinikai mikrobiológia optimális megosztására új vizsgálat bevezetése esetén konszenzusra mit, hol, ki, mikor végez azonos minoségellenorzési irányelvek kidolgozására és bevezetésére a klinikusokkal való konzultációk rendszerének a kidolgozására rendszeres fórumra az egyes laboratóriumokban dolgozó munkatársak részvételével közös honlap kidolgozására és üzemeltetésére az Egyetem egyes intézeteiben ágy mellett végzett meghatározások POCT ellenorzése, az ezzel kapcsolatos szakmai irányelvek kidolgozása és betartatása.

Kutatás A klinikai kutatások és gyógyszervizsgálatok jelentos hányadában történik laboratóriumi vizsgálat.

TÁJÉKOZTATÓ - Általános Orvostudományi Kar - Debreceni Egyetem

Annak érdekében, hogy a kapott eredményeket minél hatékonyabban tudják a vizsgálat értékelése során felhasználni, az adott laboratóriumban dolgozó munkatárs aktívan részt vesz a kutatás megtervezésében, az eredmények értékelésében.

Ennek köszönhetoen a klinikai laboratóriumok nem passzív kiszolgálóegységek, hanem a kutatásban saját tapasztalataikat átadó szakembereik révén aktív partnerek lesznek.

cukorbetegség és a merevedési zavar kezelésére

A Laboratóriumi Medicina Intézet ezen túl saját témában is vezet és végez klinikai kutatásokat. A kutatásokban az egyes diagnosztikus egységekben dolgozó szakorvosok, illetve saját ösztöndíjas PhD hallgatók vesznek részt. Az Intézet muködésének a kezdetén az elsodleges célkituzés a szerzett immunitást érinto eltérések laboratóriumi vizsgálata fiziológiás állapotokban, illetve különbözo betegségekben.

Trofikus fekélyek cukorbeteg kezelésük során áramlási citometriával sejtfelszíni markerek expressziójának a meghatározására és intracelluláris analitok monitorozására, biochipek segítségével szérum citokinszint-mérésekre, valamint genomikai vizsgálatokra SNP-analízis és génexpressziós array kerül sor.