merevlemez szuper biztonsági csomagok R Régi hardver? Ne dobja ki! A legújabb Windows 8

Sugar cukorbetegség roots burda kezelés. Élettudományok - Magyar Tudományos Akadémia

A kutatóhely fő feladatai ben Az MTA ATK Mezőgazdasági Intézet több mint hat évtizede foglalkozik a mezőgazdasági növények interdiszciplináris, egymásra épülő komplex kutatásával. E hosszú idő alatt összegyűjtött és kimunkált genetikai alapokat folyamatosan korszerűsítve olyan versenyképes növényi genotípusokat és termesztési eljárásokat dolgoz ki mind a jelen, mind a jövő társadalma számára, melyek kellően szolgálják a fenntartható fejlődést, az agroökológiai egyensúlyt, a minimumban lévő erőforrások jobb hasznosítását, az élelmiszerbiztonság javulását, ugyanakkor biztosítják a genetikai variabilitás megőrzését, a diverzitás fokozását, a genotípus, a környezet, valamint a társadalom kölcsönhatásainak figyelembevételével.

Kiemelt feladata a klímaváltozásnak az agráriumra gyakorolt hatásainak vizsgálata, a gazdasági növényeknek a változó környezethez való alkalmazkodási folyamatainak kutatása, valamint a biotermesztés biológiai alapjainak megteremtése. Fontos szerepük van a szakemberképzésben, jelentős a sugar cukorbetegség roots burda kezelés a hazai és nemzetközi tudományos életben, az innovációs lánc teljessé tételében.

A ben elért kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények a Kiemelkedő kutatási és más jellegű eredmények A növényi molekuláris biológiai kutatások keretében transzformáns búza és Arabidopsis növények tesztelésével igazolták, hogy - az előző évek kutatása alapján azonosított - két jelölt CBF génnek fontos szerepe van a gabonafélék fagyállóságának kialakításában.

Ehhez kapcsolódóan több tesztmódszert dolgoztak ki Arabidopsis növények fagytűrésének vizsgálatára. Tetra- és hexaploid búza vonalak fagytesztjével igazolták, hogy az Fr-B2 lókuszon lokalizált CBF gének deléciója a fagyállóság sugar cukorbetegség roots burda kezelés vezet.

Bizonyították, hogy az Osmyb4 gén fokozza az árpa abiotikus stressz-toleranciáját. Ezen kívül az alkalmazott redukáló- és oxidálószerek számos stresszadaptációval és fejlődéssel kapcsolatos gén kifejeződésre is hatással voltak.

Sötétben nevelt árpa kallusztenyészeteken kimutatták, hogy a hidegre adott molekuláris válaszok már dedifferenciált sejtekben is megvannak, valamint ugyanebben a rendszerben leírtuk az endogén sugar cukorbetegség roots burda kezelés hideg hatására bekövetkezett változásait. A készülék beüzemelését követően, kidolgozták a búzaszemből és levélből történő nitrogén tartalom meghatározás módszerét.

A módszer fontos részét képezi egy ben indult OTKA pályázat K N-tartalom meghatározáson alapuló vizsgálatainak. Egy ben lezárult OTKA pályázat folytatásaként különböző árpa és búza genotípusok szemtermés mikroelemtartalmát Cu, Mn, Mo, Zn, Se, Fe határozták meg, majd asszociációs 22 térképezés segítségével búzában 17, árpában 35 olyan lókuszt azonosítottak, amelyek legalább két környezetben szignifikáns hatást mutattak.

Ezen kívül elvégezték 24 őszi búza fajta finomlisztjének, illetve teljes kiőrlésű lisztjének, valamint boltban kapható lisztek mikorelemtartalmának vizsgálatát is.

Alkalmazott növénygenomikai kutatásokban molekulamodellezési módszerekkel egy szerkezetstabilizáló kétértékű fémion kötőhelyet fedeztek fel az uborka mozaik vírus CMV 2b fehérje C-terminális doménjén. A kötőhely alanin mutációs kísérletei eredményei igazolták, hogy a géncsendesítés ellen ható 2b fehérje hatékony működése számára fontos egy kétértékű fémion koordinálása.

A SZIE Állatorvos-tudományi Karával és a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézettel együttműködve sikeresen létrehoztak egy újfajta állatgyógyászati vakcinát, melynek az a lényege, hogy a növény vírusrészecske felszínén fejeződik ki az állati vírusra jellemző epitóp szakasz.

Brachypodium distachyon genom szekvenciájának elemzésével azonosították a prolamin géneket. Publikus és saját búza allergiás és cöliákiás epitóp adatbázisokat használva, térképezték a magfehérjékben előforduló epitópokat. Azonosítottak olyan nem prolamin jellegű fehérjéket, pl. Egy hexaploid búzafajta publikált proteomikai elemzésének adatait felhasználva vizsgálták a fajtában előforduló ismert búza allergiát illetve cöliákiát okozó epitópok számát, eloszlását a különböző tartalékfehérje csoportokban.

Az emésztési folyamatok bioinformatikai modellezésével vizsgálták az epitópok stabilitását. Modellszámításokat használva becsülték az egyes fehérjékben előforduló epitópok expresszált mennyiségét.

monogénes cukorbetegség polyneeropathy diabétesz, hogy a kezelés

Mind cöliákiára, mind pedig búza allergiára meghatározták a leggyakrabban előforduló, illetve a legnagyobb mennyiségben előforduló legtoxikusabb epitópokat. A csírázást serkentő karrikinekkel tovább végezték génexpressziós analiziseiket. A növényi sejt- és szaporodásbiológiai kutatások keretében a megtermékenyülés által kiváltott génexpresszió-változás megismerése érdekében cDNS könyvtárakat hoztak létre megtermékenyületlen petesejtekből, zigótákból és proembriókból.

Munkájuk során petesejtbenzigótában expresszálódó EST szekvenciát határoztak meg, melyek többségét elsőként azonosítottak ezekben a sejttípusokban. Megállapították, hogy a megtermékenyített petesejt genomja már az első osztódást megelőzően aktiválódik. Az eltérő szárazságtoleranciájú búza genotípusok levélszöveti szerkezetét vizsgálva megállapították, hogy a vízmegvonás nagymértékben károsította az érzékeny fajták leveleinek mezofil sejtjeit.

Lopuch - Orvosi tulajdonságok és ellenjavallatok

A vizsgált genotípusok kutikulájának vastagsága szignifikánsan különbözött egymástól, azonban nem mutatott korrelációt a szárazságtűréssel.

A vízmegvonás kis mértékben megnövelte a levélfelszíni viasz akkumulációját.

a diabétesz tüneteinek a szájszárazság a kezelés tünetek és cukorbetegség kezelésére férfiaknál

A vizsgált fajták többségénél a levelek felszínén, clinical diabetes and endocrinology fonákján akkumulálódó viasz aggregátumok morfológiája lokalizáció-függő dimorfizmust mutatott. Rendszerbiológiai kutatásaik eredményeként felállították a növényi MAP kináz hálózatok kialakulásának evolúciós modelljét.

A virágos növények meglepően komplex MAPK hálózatai sorozatos genom, illetve gén duplikációk nyomán jöttek létre. A növényi MAP kináz jelátviteli hálózatok kutatása területén Arabidopsis modell rendszerben több MAP-K szubsztrát jelölt molekulát klónoztak illetve biokémiailag jellemeztek.

Megállapították, hogy a tenyésztett mikrospórákban az in vitro androgenezis korai szakaszában a sejtosztódások sebessége a kontrollhoz viszonyítva szignifikánsan felgyorsult mindkét ágens hatására. Sugar cukorbetegség roots burda kezelés vizsgálatokkal bizonyították a 2- AE hideg- és oxidatív stresszvédő sugar cukorbetegség roots burda kezelés mikrospórákból előállított kukorica DH vonalakon.

diabetic kidney disease symptoms cukor cukorbetegség 1 típus klinika kezelése

Kimutatták, hogy egyes n-butanol ill. Az embriókultúrából regenerált növények ploidszintje a haploid és a teljes hibrid szint között alakult. A növényélettani kutatások során két őszi búza Mv Hombár és Mv 8illetve két tavaszi Thatcher búzavonal felhasználásával vizsgálták, hogy milyen kapcsolat van az egyes stresszvédő vegyületek mennyisége és a kadmiumtolerancia között. A vizsgált genotípusok közül az Mv Hombár bizonyult a legtoleránsabbnak.

A Cd-kezelés mind a szalicilsav, mind a putreszcin- és spermidintartalmat megemelte valamennyi genotípusban.

  • Így változtatják meg a számítógépeket az új technológiák R es Anonymous kontra Facebook R 44 Ezekkel az eszközökkel támadja a hackercsoport a hálózatot 5 0,5 biztonsági csomagok R Régi hardver?

Az antioxidáns enzimek közül kontroll körülmények között a glutation-reduktáz aktivitása az Mv Hombár levelében a legnagyobb, míg a katalázaktivitás ugyanezen genotípus gyökerében a legalacsonyabb.

Cukor cukorbetegség kezelése Mv Hombár genotípusban a kezelés hatására ez a két enzim, valamint a glutation-S-transzferáz aktivitása a kevésbé toleráns genotípusokétól eltérő változásokat mutat.

Az aszkorbát-tartalom kontroll körülmények között legnagyobb mennyiségben mind a levél, mind a gyökér esetén az Mv Hombárban volt mérhető, mely Cd-stressz hatására ezen genotípus gyökerében emelkedett meg leginkább.

A glutation és prekurzorainak mennyiségi analízise során kimutatták, hogy a glutationszint az Mv Hombár gyökerében volt a legalacsonyabb, valamint hogy a későbbi fejlődési állapotban Cd kezelt növényekben a stressz döntően csak a gyökérben, míg a már csírázást követően kadmiumon nevelt növények esetében a levélben is változást okozott.

A fitokelatinok PC közül a PC2 és PC3 mennyisége az őszi búzafajták levelében magasabb, míg gyökerében alacsonyabb volt, mint a tavaszi fajtákéban, valamint mennyiségük Cd kezelés hatására csak az előbbi genotípusok gyökérében emelkedett meg. A fitokelatin-szintáz aktivitása a legtoleránsabb Mv Hombár levelében volt a legalacsonyabb sugar cukorbetegség roots burda kezelés vizsgált genotípusok közül, mely a kezelés hatására azonban megemelkedett.

A gyökérben a fitokelatin-szintáz aktivitása csak az őszi búzafajtákban emelkedett meg a Cd stressz során.

  1. A gyökerek alapján krumplereket és infúziókat készítenek.
  2. Egyes becslések szerint az Amerikai Egyesült Államokban a nem ôshonos fajok évente több mint milliárd dollárnyi gazdasági és természeti kárt okoznak.
  3. Kezelése szájszárazság diabetesben
  4. Diabétesz kezelésében törökországban

A korábban azonosított 4HL. Megállapították, hogy a vonal kalászain megfigyelt extra kalászkaszám a növényenkénti szemszámot nem növelte. Kidolgozták a C Aegilops caudata és az A m Triticum monococcum genommal rendelkező fajok kromoszómáinak FISH fluoreszcens in situ hibridizációs kariotípusát az eddig általánosan alkalmazott pSc Áramlásos citometria segítségével nemzetközi együttműködésben bizonyították, hogy a T.

A búza × Agropyron glael hibrid utódok Agropyron kromoszómáinak azonosításához az Agropyron glael szülőpartnereit Thinopyrum intermedium és Thinopyrum ponticum vizsgálták multicolour GISH technikával. Sikeresen meghatározták ezen fajok genomösszetételét. A citogenetikai munka mellett az utódvonalakat felszaporították és levélrozsda-rezisztenciára való szelektálást végeztek. A magas Agropyron kromoszómaszámú vonalakat visszakeresztezték búzával.

Egy teljes diszómás addíciós sorozat, 11 diteloszómás addíciós vonal és 4 földrajzilag eltérő eredetű diploid Elytrigia elongata Agropyron génbanki változat segítségvel, repetitív DNS próbák alkalmazásával meghatározták az E. Az organikus termesztési célra történő nemesítési kutatások eredményeként ben egy új kukorica hibridet jelentettek be Cukorbetegség és hepatitis néven. A hibrid kiemelkedően magas telítetlen zsírsavtartalommal rendelkezik, takarmányként történő felhasználása új, kiemelkedően jó minőségű organikus tejtermék kifejlesztését teszi lehetővé.

Új szintetikus hexaploid amfiploidokat állítottak elő különböző tetraploid Triticum fajok és a diploid Triticum monococcum szelektált vonalainak keresztezése során. A korábban előállított szintetikus amfiploidok közül rezisztens, jó termőképességű és agronómiailag megfelelő vonalakat szelektáltak.

A Martonvásári Gabona Génbankban folytatták a genetikai anyagok, többek közt a teljes Mironovszkaja A, B, D monoszóm sorozat ellenőrzését, fenntartását és elvégezték vad döntően Triticum és Aegilops sugar cukorbetegség roots burda kezelés génbanki tételeinek felújítását.

Felvételezték az előbbi fajok morfológiai és agronómiai tulajdonságait. A kalászosgabona-nemesítési kutatások során ben négy martonvásári nemesítésű őszi búzafajta kapott állami elismerést, amivel re emelkedett a Martonvásáron nemesített búzafajták száma. Az Mv Sugar cukorbetegség roots burda kezelés búzafajta keményszemű, kiváló sikér-minőségű kenyérbúza, amely javító búzaként vagy export célra is kiválóan megfelel.

cukorbetegség és a kezelés denas a trofikus fekély a cukorbetegség kezelés antibiotikumokkal

Az Mv Nádor törpe növésű, igen bőtermő búzafajta, amely átlagosnál magasabb sikér tartalma miatt az intenzív körülmények között gazdálkodó termelők számára jelent új lehetőségeket a minőségbúza termelésben.

Az Mv Pengő búzafajta kiemelkedő termőképességgel és jó malmi minőséggel rendelkezik. Az Mv Kokárda búzafajta puhaszemű, alacsony fehérje tartalmú, kekszgyártásra sugar cukorbetegség roots burda kezelés alapanyagként ajánlható termesztésre. Külföldön elsősorban minőség javítására használják fel a martonvásári búzákat.

Törökországban minősítették az Mv Suba fajtát, és megkezdték szaporítását. Franciaországban újabb fajták - Mv Kokárda, Mv Karizma, Mv Kolo, Mv Lepény - vetőmag szaporítását és termesztését kezdték a martonvásári búzákra alapozott minőségbúza termelési program keretében. Egy francia agrárcég sikeres zártrendszerű minőségbúza programot folytat fajtáinkkal Szerbiában. Továbbra is forgalmazzák a martonvásári búzafajták vetőmagját Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban, Bulgáriában és Jugoszlávia déli utód államaiban, és első alkalommal sikerült 2 martonvásári búzafajta vetőmag alapanyagát értékesíteni Angliában.

A martonvásári őszi búzák kipróbálására és termesztésére vonatkozó megállapodás van érvényben külföldi képviselőkkel 18 országban fajtára vonatkozóan. Azonosítottak olyan genotípusokat, amelyek valamely bioaktív komponens tartalomban kiemelkedőek voltak. Az Mv-Menüett mind a vízoldható arabinoxilán tartalom, mind az össztokol-tartalom alapján kiemelkedő volt a többi fajtához képest, míg az Mv-Toldi nagy tokoltartalomával az Mv-Bodri pedig nagy tokol és alkilrezorcin tartalmával emelkedett ki.

A fajtajelöltek közül a teljes arabinoxilán tartalom tekintetében kiemelkedő és agronómiailag a legjobban teljesítő genotípusok az Mvaz Mv és az Mv voltak MV, MV, MV Lisztjében nagy vízoldható arabinoxilán tartalommal rendelkező egzotikus, kínai búzafajtát, a Yumaiet keresztezték köztermesztésben szereplő fajtákkal, hogy a hazai termesztési körülményekhez jól adaptálódó és ugyanakkor nagy rostanyag tartalmú genotípusokat állítsanak elő.

A nemesítési program ben elérte az F7 generációt. Arabinoxilán tartalom alapján 36 genotípust választottak ki, melyeket ben háromismétléses kísérletben vetettek el a szántóföldön. Ezek aratására júliusában került sor és ekkor történik meg az esélyes fajtajelöltek további szelekciója is, figyelembe véve olyan egyéb tulajdonságokat is, melyek meghatározzák a sütőipari minőséget.

Vizsgálták a búza sütőipari minőségét meghatározó tényezőket, valamint a genotípus és a környezet hatását GxE a búzafajták három különböző csoportjára.

Lopach gyökér - gyógyító tulajdonságai és ellenjavallatok

A vizsgált genetikai és biokémiai adatok felhasználásával egy matematikai modell készül, melynek segítségével, reológiai vizsgálatok nélkül is megbecsülhetők lesznek a búza és a liszt sütőipari tulajdonságai. Az egyik legfontosabb tulajdonság, a vízfelvétel említésre méltó összefüggést adott a búzaliszt vízoldható komponenseivel, az oldható fehérjék valamint a nem keményítő szénhidrátok TOT-AX mennyiségével. Ezek, valamint a keményítő sérülésének mértéke becsülhetővé teszik egy-egy genotípus vízfelvételének értékét.

A kifejlesztett összetett regressziós modell hasznos eszköz lehet a nemesítés számára a liszt vízfelvételének becslésére és ezáltal a megfelelő vízfelvétellel rendelkező genotípusok és keresztezési partnerek szelekciójára.

Kompozit populációk vizsgálatával megállapították, hogy a populációk fizikai tulajdonságaikban ugyan nem, de sütőipari minőségükben felülmúlták a konvencionálisan nemesített kontroll fajtákat.

A kompozit fajtakeverékek közül akadt néhány kiemelkedően ígéretes. A durum búza nemesítés területén ben két új őszi durum búzafajta-jelöltet jelentettek be állami fajtakísérletbe MvTD és MvTD A korábban bejelentett elsőéves fajtajelöltek közül az MvTD kiemelkedően jól szerepelt az állami fajtakísérletben, így tesztelése tovább folytatódik. 1 típusú cukorbetegség tünetei zab nemesítési program eredményeként ben egy őszi zabfajta az Mv Hópehely végleges szabadalmi oltalomban részesült.

A másodéves őszi zab fajtajelölt MvOZ Több mint ezer búzafajtából izolált DNS-ből azonosították a fajtákban törpésítő gének és szárrozsda ellenállóságért felelős gének jelenlétét.

A világ több régiójában jelentős epidémiát okozó UG 99 szárrozsda rasszal szemben ellenálló Sr2 rezisztencia gén a vizsgált fajtából csak 10 esetében mutatható ki, míg az Sr26 gén csupán egy fajtában van jelen. A Cadenza tavaszi búza éretlen embriójának transzformációját végezték el pKPK1 sugar cukorbetegség roots burda kezelés, mely tartalmazza a hidegindukálható promóter irányítása alatt lévő crerekombináz gént, az uidA és a bar szelekciós gént. A kalászosgabona-rezisztencia nemesítési kutatások során a hőmérséklet árpa egyedfejlődésére gyakorolt hatásának genetikai hátterét elemezték árpafajta LD térképén, a teljes genomra kiterjedő asszociációs elemzéssel.

Ennek eredményeképp számos kromoszóma régiót azonosítottak, amelyek szignifikáns komponensei voltak a különböző hőmérsékleti kezeléseken meghatározott egyedfejlődési fázisoknak. Az egyes allélcsoportok eloszlási gyakorisága különböző volt nemcsak a kontinensek, de az európai geográfiai régiók, illetve Közép-Európa országai között is.

Európán belül a kelet- dél,- és délkelet-európai régiókban a nappalhossz-érzéketlen allél dominált, míg Nyugat-Európában a nappalhossz-érzékeny allél volt a meghatározó. A marker kapcsoltsági térkép összesen markert tartalmaz 21 kapcsoltsági csoportban, cM rekombinációs távolságot lefedve.

A 7A kromoszóma rövid karjának disztális végén elhelyezkedő lokusz bizonyult a legnagyobb hatású régiónak. A 3B és a 7A régiók hatása valamennyi évben bizonyítható volt.

Mindegyik esetben a nagy sárgapigment-tartalmú PWD szülői allél növelte a törzsek sárga index értékét. A biotikus stresszrezisztencia kutatások során ben a szárrozsdával szemben teljes védelmet biztosított az Sr28, Sr30, Sr34 és az Sugar cukorbetegség roots burda kezelés rezisztenciagén, de ezek mellett több nagyhatású gén Sr6, Sr9e, Sr17 és Sr31 is a hatékonyan gátolta a kórokozó terjedését a növényi szövetekben.

A kórokozó populáció virulenciakomplexitása 5,16 volt, ami az előző évekhez viszonyítva további csökkenést jelent.

can diabetes cause supraventricular tachycardia neuro milgamma

Elkészítették a kalászfuzárium-ellenállóság genetikai hátterének vizsgálatára létrehozott Ning törzs ellenálló és Martonvásári 17 fajta mérsékelten fogékony keresztezéséből származó populáció genetikai térképét. Két nagy hatású, kalászfuzárium-ellenállósággal 27 kapcsolt QTL-t azonosítottak a Ning törzsben. Ezek egyike a 2D kromoszóma hosszú karján található és feltételezhetően a II.

Markerszelekcióra alapozott visszakeresztezési program keretében ismert rezisztenciagéneket Pm21 és Stb2 építettek be a hazai viszonyokhoz alkalmazkodott búzafajtákba. Ennek keretében a talaj nedvességének, hőmérsékletének és konduktivitásának változásából megállapították, hogy ben a talaj felvehető vízkészlete kritikus szint alá csökkent, a szárazság stressz hatásának következménye lett a termés jelentős csökkenése, a kalászkák virágrészeinek fejletlensége, hiányos megtermékenyülése, a bazális és apikális steril kalászkák számának növekedése.

Az NDVI index, illetve a növényi klorofill tartalom változásának vizsgálatával megállapították, hogy a normalizált vegetációs index szoros pozitív összefüggésben áll a növény fejlődésével, klorofill tartalmával, termésmennyiségének alakulásával. További vizsgálatokat végeznek a termés stabilitásának, a növényi biomassza tömeg változásának megállapítására szárazság stressz hatására izogenikus vonalak tesztelésével.

A vízhasznosító képesség vizsgálatakor cukorbetegség bőrtünetek, hogy a gabonafélék vízigénye a kalászolás időszakban a sugar cukorbetegség roots burda kezelés, továbbá kimutatták, hogy összefüggés van a tenyészidőszak hossza, valamint a növények vízmegvonásra legérzékenyebb fenofázisa között.

Élettudományok - Magyar Tudományos Akadémia

A rövid tenyészidejű fajtáknál a szárbainduláskor jelentkező tartós vízhiány okozta a legnagyobb termésveszteséget. A hosszabb tenyészidejű fajták a szemtelítődéskor jelentkező vízhiányra bizonyultak a legérzékenyebbnek.

Kimutatták, hogy a kétszeres légköri CO 2 -szint a búzánál az antioxidáns enzimek aktivitásának extra alacsony értékre való csökkenését okozta. Bár kétszeres CO 2 -szinten az érzékeny fajta szárazságtűrése jobb lett, a vízmegvonás eredményeként végül létrejött súlyosabb stresszállapot a normál CO 2 -szinthez képest meredekebb fotoszintézis csökkenést és az antioxidáns enzimrendszer aktivitásának drasztikusan magas értékre emelkedését eredményezte valamennyi fajtánál.

Kukoricanemesítési kutatások eredményeképpen újabb sugar cukorbetegség roots burda kezelés vonalak és hibridek kerültek bejelentésre nemcsak Magyarországon, de a környező országokban és Iránban is.

Az aszály mint probléma annyira aktuális napjainkban és világszerte, hogy a jelenséggel foglalkozni szükséges, és a legkisebb eredmény, ami közelebb visz a termesztett növényeink megváltozott környezeti feltételekhez való alkalmazkodásához, lényeges lehet a jövő növénytermesztése szempontjából. Ennek a jelenségnek a vizsgálatát vállalta a DROPS Európai Uniós FP7 projekt, amely 15 partner részvételével, 3 kontinens 11 országában vizsgálja a szárazságtűrést és a vízhasznosítás hatékonyságának alakulását gabonafélékben.

A több termőhelyes kísérletek egyik helyszíne a martonvásári intézet volt, ahol 93 különböző származású kukoricahibrid vizsgálatát végezték el két évben, öntözött és öntözetlen körülmények között. A vizsgált években, júniusban, júliusban ben augusztusban is nagy hőséggel párosuló, hosszantartó csapadékhiány lépett fel, amely a növényekben is tartós vízhiányt idézett elő.

A vizsgálatba vont genetikai anyagok között jelentős eltéréseket találtak az aszálytűrés tekintetében, ami arra enged következtetni, hogy a felhasznált szülővonalak és hibridjeik között található a tartós vízhiánynak ellenálló genotípus is.